عیب یابی و تعمیر خشک کن برقی

  علامت بررسی خشک کن اصلاً کار نمی‌کند ·       مطمئن شوید که خشک کن به درستی به برق وصل شده است ·       بدنبال فیوز پریده یا مدارشکن گیر کرده باشید ·       ولتاژ خروجی برق را بررسی کنید ·       بررسی کنید سیم برق خراب نشده باشد ·       در صورت استفاده از سیم سیار، آن را جدا …

نکات و توصیه های مربوط به خشک کن برقی لباس

به منظور کسب نتایج بهتر در خصوص استفاده از خشک کن برقی لباس نکات و توصیه هایی وجود دارد که به شرح زیر ارائه می شود. بایدها: ·       علاوه بر پرزگیر، پرز زیر خشک کن، مسیر هواکش و مسیر جریان هوا درون خشک کن برقی خود را تمیز کنید. پرزهای زیادی ممکن است با گذر …